Instal·lació de regs

Instal·lació de regs automàtics, aspersió, goteix.

Instalem tota mena de regs automàtics, des de grans extensions a petits jardins o terrasses. Amb anys d'experiència tant en la instal.lació com en el seu manteniment fa que poguem assessorar quin tipus de reg és el més edient en cada cas i com instalar-lo per poder fer un ús mes responsable de l'aigua amb un màxim aprofitament. Coneixem les necessitats de cada planta, del diferents tipus de gespa o exposició al sol per crear una instal.lació el màxim eficient.

Disposem de la maquinària necessaria per l'obertura de rases tant en espais grans com reduïts.

Instalem regs amb gespes establertes amb un mínim de danys amb rases amb amplades de 7 o 12cm i profunditats variables segons la quantitat de tubs a passar.

Reparem, modifiquem, instal.lacions de reg encara que no hagin estat montades per nosaltres i assessorem en el seu funcionament.