Hidrosembra

Estabilització de pendents.

La Hidrosembra consisteix en crear un suport en una pendent per poder-lo estabilitzar i avançar el procés natural que podria durar anys per cubrir-lo vegetalment.

Quan tenim una pendent de terra, l´erosió de la pluja és molt forta fins que no hi tenim un suport vegetal que fa que amb les arrels estabilitzin el terreny.  Amb la hidrosembra avancem aquest procés  amb una barreja de fibres, cola, llavors i adobs. Aquesta barreja es projecta a sobre la pendent per acanseguir que aquestes llavors es puguin desenvolupar el més ràpid possible i així el procés que podria tardar molt anys sigui més curt. Apartir d´aquesta base ja s´aniran instalant altres especies vegetals que portades pel vent o animals tindran un medi que els hi permetrà creixer sense tantes dificultats.